สิทธิบัตรทอง เช็ก 16 กลุ่มอาการป่วยเล็กน้อย รับยาฟรีที่ร้านบู๊ทส์

สิทธิบัตรทอง เช็ก 16 กลุ่มอาการป่วยเล็กน้อย รับยาฟรีที่ร้านบู๊ทส์

การเงิน

สปสช. ขยายสิทธิให้ผู้ป่วยถือบัตรทอง ที่มี 16 กลุ่มอาการ ไปรับบริการที่ร้านยาที่เข้าร่วมโครงการทั่วประเทศรวมถึงร้านบู๊ทส์ กว่า 145 สาขา

จากกรณีที่สำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เปิดบริการดูแลโรคทั่วไป หรือเจ็บป่วยเล็กน้อยให้กับผู้มีสิทธิบัตรทองที่ไปรับบริการร้านยาที่เข้าร่วมโครงการทั่วประเทศ เพื่อช่วยให้ประชาชนเข้าถึงยาและดูแลได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ลดความแออัดในโรงพยาบาล ล่าสุด สปสช. ขยายสิทธิให้ผู้ป่วยที่ถือบัตรทองที่มีอาการเล็กน้อย 16 กลุ่มอาการสามารถรับยาได้ที่ร้านบู๊ทส์ตั้งแต่วันที่ 3 พ.ย. ที่ผ่านมา

สำหรับบัตรทอง 16 กลุ่มอาการ ที่สามารถรับยาในโครงการร้านยารูปแบบใหม่ มีดังนี้

 1. ปวดหัว
 2. เวียนหัว
 3. ปวดข้อ
 4. เจ็บกล้ามเนื้อ
 5. ไข้
 6. ไอ
 7. เจ็บคอ
 8. ปวดท้อง
 9. ท้องเสีย
 10. ท้องผูก
 11. อาการทางผิวหนัง ผื่น คัน
 12. เกิดอุบัติเหตุ มีบาดแผล
 13. ถ่ายปัสสาวะขัด/ปัสสาวะลำบาก/ปัสสาวะเจ็บ
 14. ตกขาวผิดปกติ
 15. อาการผิดปกติต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับตา
 16. อาการผิดปกติต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับหู

ภก.ปรีชา พันธุ์ติเวช อุปนายกสภาเภสัชกรรม ระบุ ระบบของร้านยาจะมีแอปพลิเคชันที่บันทึกข้อมูล ตัวแอปฯ จะบอกว่าเจ็บป่วยอาการอะไรตรงกับมาตรฐานการรักษาในหมวดไหน มีรายการยาไหนบ้างที่สามารถจ่ายได้ เภสัชกรก็จะจ่ายยาที่เหมาะสมกับผู้ป่วยรายนั้นๆ และเมื่อจ่ายยาไปแล้วยังมีการติดตามอาการต่ออีกภายใน 72 ชั่วโมงถึงจะปิดเคสได้ และระหว่างนั้นหากคนไข้อาการไม่ดีขึ้น ร้านยาก็จะมีระบบส่งต่อไปพบแพทย์ต่อไป

ขั้นตอนการรับบริการ บัตรทองรับยาฟรี

 1. ตรวจสอบรายชื่อยาใกล้บ้านที่เข้าร่วมโครงการ หรือสังเกตจากสติกเกอร์ ‘ร้านยาคุณภาพของฉัน’ โดยสาขาบู๊ทส์ที่เข้าร่วมโครงการมีประมาณ 145 สาขา สามารถตรวจสอบได้ที่ สปสช.
 2. ไปที่ร้านยาใกล้บ้านตามสาขาที่เช็กแล้ว พร้อมนำบัตรประชาชนยืนยันสิทธิ์ โดยเภสัชกรจะคัดกรองอาการเบื้องต้นให้ยาพร้อมคำแนะนำการใช้ยา หรือแนะนำให้พบแพทย์ ในกรณีที่พบว่ามีอาการที่ต้องได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์
 3. เภสัชกรติดตามอาการของผู้ป่วยในวันที่ 3 ของการจ่ายยา
 • ถ้าอาการดีขึ้นจะถือว่าสิ้นสุดการดูแล
 • ถ้าอาการแย่ลง เภสัชกรจะแนะนำให้เข้ารักษาที่สถานพยาบาลตามสิทธิ

ทั้งนี้ วิธีการรับบริการร้านบู๊ทส์ไม่แตกต่างกับสิทธิบัตรทองและลูกค้าทั่วไป แต่ในส่วนของผู้ที่มีการใช้สิทธิบัตรทองจะต้องใช้บัตรประชาชนเพื่อตรวจสอบก่อนตามที่ สปสช. กำหนด เมื่อยืนยันตัวตนเสร็จก็เข้าสู่ขั้นตอนการซักประวัติสอบถามอาการแล้วถึงจะจ่ายยาให้ เมื่อจ่ายยาแล้วเภสัชกรจะติดตามอาการภายใน 3 วัน หากคนไข้กลับถึงบ้านจะมีคำถามเพิ่มเติมก็สามารถเข้ามาถามในช่อง Pharmacist Chat ของแอปพลิเคชันบู๊ทส์ ได้อีกด้วย