“ศิลปะ” แห่งการตัดกระดาษ “The Papa Papercut”

“นภัส กังวาลนรากุล” รักการตัดกระดาษ จนกลายเป็นงาน “ศิลปะ” เชิญชมกันได้ใน นิทรรศการศิลปะ “The Papa Papercut”

ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ฯ เซ็นทรัลเวิลด์ รายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายภาพ สมทบทุน “มูลนิธิศาตราจารย์เกียรติคุณปรีชา เถาทอง”

ศิลปะ แห่งการตัดกระดาษ  โดย โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ขอเชิญทุกท่านร่วมชมงานนิทรรศการศิลปะ

“The Papa Papercut” โดย ศิลปิน ดร. นภัส กังวาลนรากุล ณ บริเวณสกายล็อบบี้   ชั้น 23 ของโรงแรมฯ  ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2566 จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2566 ระหว่างเวลา 10.00 น – 20.00 น.

การออกแบบ

รายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายผลงาน ศิลปะ “The Papa Papercut” ร่วมสมทบทุนแก่ “มูลนิธิศาสตราจารย์เกียรติคุณปรีชา เถาทอง”

ซึ่งมูลนิธินี้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านศิลปะวัฒนธรรม รวมทั้งเป็นการต่อยอดให้ผู้ที่มีความสนใจทางด้านศิลปะเข้ามาเรียนรู้การทำงานของศิลปินแห่งชาติ

นิทรรศการศิลปะ “The Papa Papercut” โดย นภัส กังวาลนรากุล ได้รับแรงบันดาลใจมาจากความน่ากลัวของจิตใจมนุษย์ ที่ทำให้เกิดการรับรู้ถึงความกลัว การแสดงความงามทางอารมณ์ ผ่านภาพตัวแทนของสิ่งน่ากลัว

“ศิลปะ”  แห่งการตัดกระดาษ “The Papa Papercut”

และสร้างสรรค์ผลงานจากคติความเชื่อของไทย และสร้างสัญญะของอารมณ์ความรู้สึกต่างๆ ลงในผลงานกระดาษที่เป็นตัวแทนของความเปราะบาง เปรียบดั่งจิตใจมนุษย์ด้วย เทคนิคการตัดกระดาษด้วยมือ

ข่าวแนะนำ : วิธีแปลงโฉมห้องครัวให้สวยหรู สวยแพง แบบไม่เปลือง